Sołtys i Rada Sołecka

zapraszają na:

Bajeczny Bal Karnawałowy 2018

Przy świetlicy środowiskowej w Sułkowie

21.01.2018r.

godz. 15:00

Dzięki uprzejmości Sołtysa oraz RAdy Sołeckiej mieszkańcy Sułkowa mogą korzystać BEZPŁATNIE z zakupionego sprzętu sportowego.
 • piłki do nogi
 • piłki do siatkówki
 • piłki do kosza
 • zestawy do speedmintona
Ze sprzętu można korzystać w godzinach otwarcia Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie.

ZAPRASZAMY !!!

Historia Sułkowa

Pierwsze wzmianki o Sułkowie pochodzą z drugiej połowy XVIII w.

Rada Sołecka

Przedstawiamy skład rady sołeckiej oraz najważniejsze informacje

Tablica ogłoszeń

ZPiT "Sułkowianie"

Duma naszej wsi - odnosi sukcesy w kraju i na świecie

K.S. "Contra"

Na stadionie w Sułkowie cały czas coś się dzieje .... ?

OSP "Sułków"

Dumni i odważni dbają o nasze bezpieczeństwo dzień i noc !

Świetlica

To nasze Sułkowskie centrum kultury. Tutaj spędzamy wolny czas.

O Sułkowie

Wieś Sułków leży w gminie Wieliczka, w powiecie Wielickim w województwie Małopolskim, 5 km. na południowy wschód od Krakowa

Historia Sułkowa

W Państwowym Archiwum w Krakowie zachowały się tylko dwa objętościowo niewielkie inwentarze tej wsi z drugiej połowy XVIII w.
Z innych przekazów jak Kodeks Miasta Krakowa czy Księga Uposażeń (Długosza) wiemy, że w 1375 i 1400 r. dziedzicem wsi był Sułek (stąd zapewne nazwa Sułków), a w XV w. wieś objął Włodek Herbu Łodzia. Wieś miała wówczas 4 łąny kmice (łan to jednostka miary powierzchni ziemi uprawnej, stanowił podstawę uposażenia chłopa osadzonego na wsi od 17 do 25 ha) 2 karczy, 2 zagrody i młyn. W 1530 r. kupiec i rajca krakowski Stanisław Salomon h. Łabędź wydzierżawił wieś na 5 lat od Jana Morsztyna. W 1581 r. wioska przeszła w ręce Adama Niewiarowskiego i miała 3 półłanki 3 zagrody oraz rzemieślnika. Rejestr poborowy z 1625 r. wymieniał jako dziedzica nijakiego Łysakowskiego, podobny dokument z 1680 r. Chronowskiego, który płacił od 2 i pół łana ziemi, 4 zagró z rolami, 1 rzemieślnika oraz 1 komory bez bydła. W 1745 r. Sułkó należał do Agnieszki Przyłuckiej z Janowic procesującej się w tym czasie z Kazimierzem Jordanem z Zakluczyna, posiadaczem sąsiedniej Zabawy, o zatrzymanie posiadłych chłopów. Inny proces toczył się w 1795 r. również miedzy właścicielami obu wsi Gostkowskich h. Dowidaujemy się z niego, że spalił się wtedy dwór i obora przydworska, pozostała piekarnia, spichlerz, stajnia oraz browar dzierżawiony przez Żyda Lewka Mojżeszowicza.
Poddanych chłopów było 16 o następujących nazwiskach: Grzegorz Bochenek, Klemens Palach, Michał Czaja, Kasper Bosak, Jakub i Szymon Gacul, Błażej Śmigielski, Piotr Musiał, Jan Krawiec, Błażej Kuczek, Walenty Lagus, Bartłomiej Putowski, Jan Okoński, Piotr Sroka, Jakub Cudzin, Wojciech Nowak.
W omawianym dokumencie nie wspomina się o folwarku, młynie czy Karczmach. W 1837 r. właścicielem Sułkowa był Paweł Gostkowski, a po nim w 1846 do 1886 r. władali tymi dobrami jego spadkobiercy. Po nich wieś objął Albin Beym i miał wtedy 45 domostw i 31 mieszkańców, w tym 27 Żdów oraz folwarki i karczmy. Posiadłość Beyma zajmowała (podane w morgach): 259 roli, 13 łąk, 3 ogrody, 9 pastwisk i 7 lasu. Natomiast do kmieci należało 215 roli, 12 łąk i 10 pastwisk. Obecnie we wsi stoi karczma z pierwszej połowy XIX w. przebudowana w XX w. oraz kilka drewnianych ..

Zamieszczono: 05:08:2011r. Piotr Kurowski - Panorama Powiatu Wielickiego Marzec 2002 r.
tablica ogłoszeń

Rada Sołecka

Uchwała nr 33
Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Sułków

Na podstawie § 19, ust. 18 i 20 Statutu Sołectwa Sułków oraz § 9, pkt 4, § 10 i § 16 Regulaminu Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysó, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Wieliczce
uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie przekazanych przez Sołecką Komisję Wyborczą protokołów z wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Sułków ogłasza się, że:

 • Sołtysem został wybrany:
  Bochenek Adam
 • Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:

  Bąk Mariusz Robert
  Cichy Marcin Wojciech
  Garycki Wiesław Krzysztof
  Gawin Krystyna Maria
  Kocwa Stanisław
  Krawczyk-Łyżczarz Klaudia Marta
  Plonka Jerzy Władysław
  Teper Adam Andrzej
  Widziłek Wacłąw
 • § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2015 r.

  § 1.

  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń sołectwa Sułków, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

  Przewodniczący Komisji - Adam Marek Panuś (-)
  Zastępca Przewodniczącego Komisji - Anna Piotrowska(-)
  Członek Komisji - Marian Baraś(-)
  Członek Komisji - Agnieszka Gębarowska (-)
  Członek Komisji - Beata Palonek(-)

  Zespół Pieśni i Tańca "SUŁKOWIANIE"

  Zespół Sułkowianie

  Zespół Pieśni i Tańca „SUŁKOWIANIE” powstał w 2008 roku we wsi Sułków. Początek dała Zespołowi grupa sułkowskiej młodzieży, która z wielką chęcią zareagowała na stworzenie profesjonalnego zespołu ludowego. Początkowo były dwie grupy wiekowe starsza i średnia. Teraz posiadamy również grupę dla dzieciaków w wieku przedszkolno-szkolnym. W pierwszym okresie działalności „SUŁKOWIANIE” prężnie ćwiczyli by po roku zaprezentować mieszkańcom Sułkowa folklor. Suitą sztandarową Zespołu są tańce krakowiaków zachodnich. W repertuarze posiadamy Lajkonika, tańce krakowiaków wschodnich, tańce Lachów Sądeckich oraz tańce rzeszowskie. Repertuar pieśni ludowych to pieśni krakowskie, górali sądeckich i rzeszowskie. Zespół ma w posiadaniu wszelakie stroje, które pozyskuje z zebranych środków. Kierownictwo nad młodzieżą objęła Pani Agnieszka Zabawa, mieszkanka Sułkowa. Choreografem artystycznym został znany i ceniony Pan Janusz Przepióra, który współpracuje z Panem Maciejem Ziobro – kierownikiem muzycznym oraz Panią Elżbietą Wierzchowską – nauczycielką śpiewu. Zespół występuje na różnych scenach m.in. dożynki, jubileusze, spotkania kongresowe, występy dla gości z zagranicy. Zawitał również w 2011 roku we Francji, 2012 i 2013 roku w Bułgarii na Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym BALKAN FOLK FEST,w 2012 roku na Węgrzech oraz 2014 roku w Niemczech. W ciągu 5 lat Zespół występował ponad 100 razy dla polskiej i zagranicznej publiczności. Lata spędzone w Zespole, przeżycia i satysfakcje związane z udziałem w występach, wyjazdach warsztatowych czy zagranicznych pozostają trwale w pamięci każdego z tancerzy. Zespół jest młody ale pomimo tego reprezentuje wysoki poziom.  Sułkowianie juniorzy
  Zespół Sułkowianie
  Sułkowianie z Sułkowa
  ZPiT Sułkowianie


  Kontakt z zespołęm "Sułkowianie"

  Agnieszka Zabawa Kierownik zespołu:
  tel: 0-600-583-645
  tel: 12-288-13-83
  Mail
  sulkowianie@op.pl

  Ochotnicza Straż Pożarna "Sułków"

  Ochotnicza Straż Pożarna 	Sułków

  Zostań Strażakiem

  Trwają zapisy do OSP Sułków

  Być strażakiem to nie tylko gaszenie
  pożaró, to również praca dla
  społęczeństwa i godne reprezentowanie
  naszej jednostki podczas zawodów, a także
  podczas uroczystości religijnych i
  społecznych - zachęcają ci, którzy w OSP
  już działają.

  Ochotnicza Straż Pożarna
  Sułków 61
  32-020 Wieliczka

  Contra
  Świetlica

  Parafia Wniebowzięcia NMP

  Narodziny Parafii Wniebowzięcia NMP w Sułkowie

  Po latach starań, trudu i współpracy sułkowian z pełniącym posługę duszpasterską w Sułkowie i Zabawie ks. Andrzejem Kamińskim, erygowanie nowej parafii stało się faktem. 3 grudnia, w rozpoczynającą nowy rok liturgiczny pierwszą niedzielę Adwentu, społeczność Sułkowa i Zabawy powitała w sułkowskim kościele, od tego momentu będącym kościołem parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP. Dziękczynną mszę św. celebrował JE bp Kazimierz Nycz wespół z kanclerzem Kurii Metropolitalnej ks. Janem Dyduchem, który odczytał dekret erekcyjny podpisany przez JE ks Kardynała Franciszka Macharskiego. W uroczystościach uczestniczyli liczni księża z dekanatu wielickiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. W swojej historii biskup podkreślił zasługi mieszkańców Sułkowa dla tej idei, która urodziła się jeszcze za czasów ks. prałata Kazimierza Gałońskiego, wielickiego proboszcza. Wasza gorliwość i zapał doprowadziły do tego, że powstała nowa parafia w kościele krakowskim, nowa wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących, chcących razem modlić się, wielbić Boga w Trójcy Jedynego, razem uświęcać się, żeby móc z tego kościoła, z tej parafii wyjść do pracy, do szkoły, do rodziny - uświęcać świat. Uświęcać te wszystkie stosunki międzyludzkie po to, żeby one były budowane na Dekalogu, na Bożym prawie. Po to jest potrzebna parafia: aby Bóg był uwielbiony wspólnie i aby człowiek osiągał zbawienie także we wspólnocie, bo spodobało się Panu Bogu zbawiać ludzi nie pojedynczo , lecz czyniąc z nich lud. Za to dziś chcemy gorąco podziękować Bogu razem z Wami, z mieszkańcami tworzącymi tę parafię.Proboszczem nowej parafii w Sułkowie mianowany został ks. Andrzej Kamiński. Jest to kolejna, 12 już parafia wyodrębniona w 2 połowie kończącego się XX wieku z parafii św. Klemensa w Wieliczce. Dawna, tak rozległa parafia wielicka, to obecny dekanat, liczący 14 parafii, skoro na tym terenie gdzie 50 lat temu pracowało mniej niż dziesięciu księży, pracuje dzisiaj drugie tyle - powiedział biskup, życząc zarazem młodej parafii - Abyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, przeżyli ten ostatni Adwent XX wieku i drugiego tysiąclecia godnie, gorliwie i pobożnie, żebyśmy te Święta Bożego Narodzenia, które wprowadzą nas bezpośrednio w 3 tysiąclecie, przeżyli w zjednoczeniu z Chrystusem na tym czuwaniu, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Po mszy św. biskup Kazimierz Nycz poświęcił nową plebanie. W młodej parafii w Sułkowie są już księgi parafialne. Służba Boża i życie religijne rozwijają się dzięki dużemu zaangażowaniu wiernych: istnieje Straż Honorowa Serca Pana Jezusa, róże różańcowe niewiast oraz Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci. Liturgię wzbogaca schola młodzieżowa. Na specjalne uroczyste okazje, jak ta 3.XII., wytypowani i przygotowani przez panią sołtys Sułkowa Agnieszkę Zabawę młodzi ludzie, czytają teksty liturgiczne. Wśród tych nieformalnych lektorów jest Włodzimierz Kania z Sułkowa, który uważa, że ta nowa parafia - będzie bardzo przydatna dla lokalnej społeczności i może zaowocuje nowymi powołaniami. Gdy chodzi o kościół - jest dużo przestrzeni, miejsca.Bije od niego prostota i bardzo mi się podoba. Od 3 grudnia wspólnie, duszpasterz z parafianami, idziemy razem w stronę nieba - uśmiecha się ks. proboszcz Andrzej Kamiński.


  Maria Kalińska - Panorama Powiatu Wielickiego Styczeń 2001 r.